2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190413HBHT1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190413HBKR1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190414HBKR2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190414HBHT2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190420HBWT1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190420HBMR1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190421HBMR2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190421HBWT2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190422HBMR3.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190427HBKH1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190427HBWM1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190428HBWM2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190428HBKH2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190429HBKH3.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190504HBHR1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190504HBKT1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190505HBKT2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190505HBHR2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190511HBWR1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190511HBMT1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190512HBMT2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190512HBWR2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190513HBWR3.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190518HBWH1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190518HBKM1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190519HBKM2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190519HBWH2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190520HBWH3.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190525HBMH1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190525HBTR1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190526HBTR2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190526HBMH2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190527HBMH3.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190601HBWK1.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190602HBWK2.csv,1
2019,B,../data/game/league/2019s/batting/20190603HBWK3.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2019春季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 06/03)
各チーム全出場選手成績>>
明治大学 伊勢
■打撃成績(規定打席数 37)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
4/28 早明2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/12 明東2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/19 慶明2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/26 明法2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 明法3回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000