2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170909KBTR1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170909KBWM1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170910KBWM2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170910KBTR2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170911KBWM3.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170916KBKT1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170916KBMH1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170917KBMH2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170917KBKT2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170918KBMH2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170918KBKT2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170919KBKT3.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170923KBWR1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170923KBKH1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170924KBKH2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170924KBWR2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170925KBKH3.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170926KBKH4.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170930KBMR1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20170930KBWT1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171001KBWT2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171001KBMR2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171007KBKM1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171007KBHT1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171008KBHT2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171008KBKM2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171014KBKR1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171014KBWH1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171015KBWH2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171015KBKR2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171016KBWH2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171016KBKR2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171017KBWH2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171017KBKR2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171021KBHR1.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171021KBMT1.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171022KBMT2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171022KBHR2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171023KBHR1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171023KBMT1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171024KBMT2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171024KBHR2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171025KBHR3.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171028KBWK1.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171029KBWK2.csv,
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171030KBWK2.csv,1
2017a,B,../data/game/league/2017a/batting/20171031KBHR4.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2017秋季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 10/31)
各チーム全出場選手成績>>
法政大学 福田
■打撃成績(規定打席数 43)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
9/16 明法1回戦 5 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
9/18 明法2回戦 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/23 慶法1回戦 5 4 2 4 1 0 0 5 2 0 0 1 0 0
9/24 慶法2回戦 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/25 慶法3回戦 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/26 慶法4回戦 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/7 法東1回戦 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10/8 法東2回戦 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10/14 早法1回戦 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10/24 法立2回戦 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10/25 法立3回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 43 35 6 8 2 0 0 10 3 1 3 5 4 2 .229