2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140412HBMT1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140412HBWH1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140413HBWH2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140413HBMT2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140419HBHR1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140419HBKT1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140420HBKT2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140420HBHR2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140426HBKM1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140426HBWR1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140427HBWR2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140427HBKM2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140428HBKM3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140428HBWR3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140503HBMH1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140503HBWT1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140504HBWT2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140504HBMH2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140505HBMH3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140510HBTR1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140510HBKH1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140511HBKH2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140511HBTR2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140517HBWM1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140517HBKR1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140518HBKR2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140518HBWM2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140519HBWM3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140519HBKR3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140524HBMR1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140524HBHT1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140525HBHT2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140525HBMR2.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140526HBMR3.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140531HBWK1.csv,1
2014,B,../data/game/league/2014s/batting/20140601HBWK2.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2014春季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 01/01)
各チーム全出場選手成績>>
立教大学 平岩
■打撃成績(規定打席数 40)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
4/19 法立1回戦 4 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0
4/20 法立2回戦 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/26 早立1回戦 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/27 早立2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 12 11 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 3 0 .091