2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130914KBMT1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130914KBKR1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130915KBKR2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130915KBMT2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130916KBKR2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130916KBMT2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130917KBKR2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130917KBMT2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130918KBKR3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130921KBHR1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130921KBWT1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130922KBWT2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130922KBHR2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130928KBWM1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130928KBKH1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130929KBKH2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130929KBWM2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130930KBWM3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20130930KBKH3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131001KBKH4.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131005KBMR1.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131005KBKT1.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131006KBKT1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131006KBMR1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131007KBMR2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131007KBKT2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131008KBMR3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131012KBHT1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131012KBWR1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131013KBWR2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131013KBHT2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131014KBWR3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131019KBKM1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131019KBWH1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131020KBWH2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131020KBKM2.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131021KBWH2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131021KBKM2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131022KBWH3.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131026KBMH1.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131026KBTR1.csv,
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131027KBTR1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131027KBMH1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131028KBMH2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131028KBTR2.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131102KBWK1.csv,1
2013a,B,../data/game/league/2013a/batting/20131103KBWK2.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2013秋季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 01/01)
各チーム全出場選手成績>>
立教大学 佐藤拓
■打撃成績(規定打席数 40)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
9/14 慶立1回戦 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/17 慶立2回戦 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/18 慶立3回戦 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 法立1回戦 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
9/22 法立2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6 明立1回戦 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/7 明立2回戦 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10/8 明立3回戦 5 4 2 3 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0
10/12 早立1回戦 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/13 早立2回戦 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0
10/14 早立3回戦 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
10/27 東立1回戦 5 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0
10/28 東立2回戦 5 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0
13 47 42 5 14 4 1 1 23 4 2 0 5 6 0 .333