2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160409HBWT1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160409HBKH1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160410HBKH2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160410HBWT2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160416HBMT1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160416HBHR1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160417HBHR2.csv,
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160417HBMT2.csv,
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160418HBHR2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160418HBMT2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160419HBMT3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160419HBHR3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160423HBWR1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160423HBKM1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160424HBKM2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160424HBWR2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160425HBKM3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160426HBKM4.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160430HBWH1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160430HBKT1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160501HBKT2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160501HBWH2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160502HBWH3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160507HBMH1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160507HBTR1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160508HBTR2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160508HBMH2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160509HBMH3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160509HBTR3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160514HBWM1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160514HBKR1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160515HBKR2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160515HBWM2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160516HBWM3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160521HBMR1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160521HBHT1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160522HBHT2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160522HBMR2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160523HBMR3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160523HBHT3.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160528HBWK1.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160529HBWK2.csv,1
2016,B,../data/game/league/2016s/batting/20160530HBWK3.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2016春季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 05/30)
各チーム全出場選手成績>>
法政大学 宇草
■打撃成績(規定打席数 43)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
5/22 法東2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23 法東3回戦 4 4 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0
2 5 5 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 .400