2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150912KBWT1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150912KBKR1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150913KBKR2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150913KBWT2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150914KBKR3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150919KBHT1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150919KBMR1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150920KBMR2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150920KBHT2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150921KBHT3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150921KBMR3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150926KBWM1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150926KBKH1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150927KBKH2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150927KBWM2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20150928KBKH3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151003KBWR1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151003KBKT1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151004KBKT2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151004KBWR2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151010KBHR1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151010KBMT1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151011KBMT2.csv,
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151011KBHR2.csv,
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151012KBMT2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151012KBHR2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151013KBHR3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151017KBWH1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151017KBKM1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151018KBKM2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151018KBWH2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151019KBKM3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151024KBMH1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151024KBTR1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151025KBTR2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151025KBMH2.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151026KBMH3.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151031KBWK1.csv,1
2015a,B,../data/game/league/2015a/batting/20151101KBWK2.csv,1
一般財団法人 東京六大学野球連盟
2015秋季リーグ戦
<< 戻る


個人成績:試合別(全日程終了 11/01)
各チーム全出場選手成績>>
立教大学 田村
■打撃成績(規定打席数 40)
月日 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 失策 打率
9/13 慶立2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 慶立3回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19 明立1回戦 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
9/21 明立3回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3 早立1回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10 法立1回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24 東立1回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25 東立2回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .200